Samenwerking netwerk Hoek van Holland

Binnen het netwerk van Hoek van Holland zijn uiteenlopende organisaties en verenigingen actief op het gebied van welzijn, wonen, onderwijs, gezondheid/zorg, dagbesteding, sport, cultuur en Sociale ondernemers .

Wijknetwerken, bestaande uit formele en informele netwerken, dragen bij tot meer sociale interacties tussen de bewoners en onderlinge ondersteuning. Door beide netwerken aan elkaar te verbinden en door inzet van nabijheid, verklein je de kans dat sociale problemen (zoals eenzaamheid, ongezonde leefstijl of onvoldoende weerbaarheid) uitgroeit en tot zwaardere medische problemen en meer zorg nodig is.

Samen met de netwerkpartners, bewoners en vrijwilligers zorgt Welzijn op de Hoek ervoor dat de kennis over de verschillende voorzieningen in Hoek van Holland wordt vergroot en het georganiseerd vermogen de veerkracht bij de bewoners wordt versterkt. De medewerkers doen dit o.a. door de bewoners te betrekken bij de informele netwerken, het delen van beschikbare kennis en vaardigheden, voorlichtingen te geven en te zorgen voor goede communicatiestructuren.

Onze inzet om de samenwerking binnen het wijknetwerk te versterken is onder andere samen met:

 • Coöperatief samenwerkingsverband
 • Cultuurtafel
 • Dorpsraad
 • Huisartsen en Praktijkondersteuners
 • Jeugdnetwerk
 • Netwerk CJG en wijkteam
 • Pameijer
 • Paramedisch Consult overleg
 • Primair Onderwijs
 • Platform armoede en (bijna) schulden
 • Sporttafel
 • Stichting Humanitas Rotterdam en Rijnmond
 • Stichting Johanna – De Inloop
 • Voortgezet Onderwijs Westland
 • Welzijn op Recept
 • WVH, o.a. buurtgesprekken / sociale straten

Daarnaast is er met onderstaande partijen een samenwerking:

 • Kansrijk Ondernemend Welzijn voor Vitale woongemeenschap en weerbaarheidstraining
 • Stichting De Roodkapjes voor mantelzorg
 • Stichting Mens Centraal voor digitale inclusie
 • Verbindend Welzijn voor Fitfestival
 • Vitis Welzijn voor Jongerenwerk Westland

Meer weten over Welzijn op de Hoek of samenwerken?

Meer weten over Welzijn op de Hoek of samenwerken? Neem voor meer informatie contact op met Ingrid Heuker of Hoek (manager Welzijn)

📞 06 – 204 295 68

✉︎ i.heukerofhoek@welzijnopdehoek.nl 

Schuiven naar boven