Samenwerking netwerk Hoek van Holland

Binnen het netwerk van Hoek van Holland zijn uiteenlopende organisaties en verenigingen actief op het gebied van welzijn, wonen, onderwijs, gezondheid/zorg, dagbesteding, sport, cultuur en Sociale ondernemers .

Wijknetwerken, bestaande uit formele en informele netwerken, dragen bij tot meer sociale interacties tussen de bewoners en onderlinge ondersteuning. Door beide netwerken aan elkaar te verbinden en door inzet van nabijheid, verklein je de kans dat sociale problemen (zoals eenzaamheid, ongezonde leefstijl of onvoldoende weerbaarheid) uitgroeit en tot zwaardere medische problemen en meer zorg nodig is.

Samen met de netwerkpartners, bewoners en vrijwilligers zorgt Welzijn op de Hoek ervoor dat de kennis over de verschillende voorzieningen in Hoek van Holland wordt vergroot en het georganiseerd vermogen de veerkracht bij de bewoners wordt versterkt. De medewerkers doen dit o.a. door de bewoners te betrekken bij de informele netwerken, het delen van beschikbare kennis en vaardigheden, voorlichtingen te geven en te zorgen voor goede communicatiestructuren.

Onze inzet om de samenwerking binnen het wijknetwerk te versterken is onder andere samen met:

 • Coöperatief samenwerkingsverband
 • Cultuurtafel
 • Dorpsraad
 • Huisartsen en Praktijkondersteuners
 • Jeugdnetwerk
 • Netwerk CJG en wijkteam
 • Pameijer
 • Paramedisch Consult overleg
 • Primair Onderwijs
 • Platform armoede en (bijna) schulden
 • Sporttafel
 • Stichting Humanitas Rotterdam en Rijnmond
 • Stichting Johanna – De Inloop
 • Voortgezet Onderwijs Westland
 • Welzijn op Recept
 • WVH, o.a. buurtgesprekken / sociale straten

Daarnaast is er met onderstaande partijen een samenwerking:

 • Kansrijk Ondernemend Welzijn voor weerbaarheidstraining en training dementie
 • Lugtenburg Automatisering B.V. voor First Lego League
 • Stichting Mens Centraal voor digitale inclusie
 • Stichting Wijkcollectie voor Dorpswaarden
 • Veldacademie voor onderzoek sociaal domein – dashboard
 • Vitis Welzijn voor Jongerenwerk Westland

Jouw idee voor Hoek van Holland

We werken nauw samen met bewoners en ondernemers en ondersteunen met budgetten, coaching, ruimtes en faciliteiten/materialen. Zo vinden en verbinden we initiatieven die de diversiteit en inclusie in Hoek van Holland bevorderen.

Wil je zelf een activiteit of initiatief organiseren voor de wijk of heb je een ander goed plan om samen onze welzijnsopdracht te versterken? Dan kun je een bijdrage krijgen vanuit het Lokaal Budget (LB) of Ride too Coörporate (R2Co). Deze bijdragen gelden voor alle netwerkpartners en bewoners in Hoek van Holland. Dit budget is voor initiatieven die onze welzijnsactiviteiten ondersteunen. Welzijnsactiviteiten zijn dingen die mensen samendoen. Met elkaar eten, of in het Huis van de Wijk cursussen of kinderactiviteiten volgen. Het doel is om mensen te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en nieuwe mensen te ontmoeten. Daarnaast kunnen we ook ondersteuning aanbieden bij het aanvragen van een Bewonersinitiatief.  

Meer informatie over Lokaal Budget (LB)

Meer informatie over Ride Too Coörporate (R2Co)

Meer informatie over Bewonersinitiatief

Meer weten over Welzijn op de Hoek of samenwerken?

Meer weten over Welzijn op de Hoek of samenwerken? Neem voor meer informatie contact op met Ingrid Heuker of Hoek (manager Welzijn)

📞 06 – 204 295 68

✉︎ i.heukerofhoek@welzijnopdehoek.nl 

Schuiven naar boven