Klagen mag

Klagen wordt al snel gezien als zeuren. Klagen heeft vaak een negatieve klank. “De verzorging is goed, dus waarom zou ik over dat ene geval dat mij dwars zit gaan klagen? Dat verstoort de verhoudingen maar”.

Maar wij zien uw klacht juist graag tegemoet! Van een klacht kunnen we namelijk leren en verbeteren. Als niemand klaagt, verandert er ook niets!

In gesprek

Een goede manier om uw onvrede en/of uw klacht kenbaar te maken is door in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende. Door met de direct betrokkene(n) het gesprek aan te gaan, komt u vaak samen tot een goede oplossing. Wanneer het gesprek niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de (locatie)manager en/of directeur. De manager bij Welzijn op de Hoek is Ingrid Heuker of Hoek (📞 06 – 204 295 68 ✉︎ i.heukerofhoek@welzijnopdehoek.nl)

Uiteraard kunt u ook een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Heeft u hulp nodig? Of behoefte aan bemiddeling?

Soms kan het moeilijk zijn om een klacht op te schrijven of heeft u hulp nodig bij het oplossen van uw probleem. Ook dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zal samen met u proberen een oplossing te vinden. Meer informatie: https://www.stichtinghumanitas.nl/over-ons/klagen-mag

Contactgegevens klachtenfunctionaris

📞 010 – 27 13 800

✉︎ klachten@stichtinghumanitas.nl

Per post

Stichting Humanitas
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam.

Schuiven naar boven