Meer over ons

Welzijn op de Hoek heeft een compleet aanbod van welzijnsdiensten en activiteiten. Deze worden onder andere aangeboden vanuit Huis van de Wijk ‘De Hoekstee’. Welzijn is er voor iedereen! Welzijn op de Hoek ondersteunt en werkt samen met bewoners, vrijwilligers, professionals, (sport)verenigingen, netwerkpartners, sociaal ondernemers, de gemeente en de omgeving om samen het mooiste uit ons mooie dorp te halen.

Ook stimuleert welzijn lokale initiatieven van bewoners en partijen uit de wijk en helpt met de aanvragen hiervan. Hierbij wordt er gekeken naar drie doelgroepen: jongeren, ouderen en kwetsbare bewoners.

  • Jeugd: preventie en talentontwikkeling voor alle jeugdigen (4-23 jaar), met als doel een generatie zonder achterstanden.
  • Ouderen: activeren en ondersteunen van thuiswonende ouderen (65 jaar en ouder).
  • Kwetsbare Rotterdammers: bereiken en ondersteunen van jeugdigen en volwassen in een kwetsbare situatie.
    We zijn super blij dat we de opdracht gegund hebben gekregen in Hoek van Holland en ons mooie werk mogen blijven voortzetten. Met veel plezier en enthousiasme blijven we ons inzetten voor de ‘Hoekenezen’.

Iedereen heeft namelijk op een bepaald moment in zijn leven wel eens extra hulp of ondersteuning nodig. Wie u ook bent en wat uw hulpvraag ook is, Welzijn op de Hoek helpt u bij het vinden van de juiste oplossing. We denken mee, zoeken samen naar een oplossing, leiden u toe naar de juiste professional en/of bieden concrete hulp.

Samen zorgen we ervoor dat u de regie over uw eigen leven weer terugpakt. En dat dat u zo lang mogelijk zelfredzaam en lang mogelijk thuis kan blijven wonen met eenvoudige hulp, met inzet van vrijwilligers of laagdrempelig preventief aanbod.

Schuiven naar boven